Family friendly

Retief Burger Worship Workshop

Sat Jun 8, 09:00 - Sat Jun 8, 13:00

Lewende Woord Bloemfontein

ABOUT

Hier is ’n wonderlike geleentheid vir aanbiddingsleiers, aanbiddingspanne, musikante en kerkleiers om ’n belegging te kom ontvang en geaktiveer te word om jou gemeente se aanbidding na die volgende vlak te neem.

Retief gaan werkswinkels aanbied en gesels oor aanbidding, jou karakter as musikant en sanger, die dinamika en eenheid van ’n aanbiddingspan saam op die verhoog en hoe jy jou span meer effektief kan lei met praktiese riglyne en wenke daaroor. Daar gaan spesifieke tyd wees waar jy en jou aanbiddingspan bedien gaan word.

 

Ons Program is as volg:

 

Saterdag 8 Junie

8:30-13:00 Werkswinkel Sessies met Koffie breke en iets ligs te eet. R150 p/p

 


Here is a wonderful opportunity for worship leaders, worship teams, musicians and church leaders to receive an investment and be activated to take the worship team of your congregation to the next level.

Retief will be hosting workshops and will share on worship, your character as musician and vocalist, the dynamics and unity of a worship team on stage with practical guidelines and tips of how you can lead your team more effectively. There will be specific time where you and your worship team will be ministered to.


Our Program is as follows:


Saturday 8 June

8:30-13:00 Workshops sessions with coffee breaks and something light to eat. R150 p/p


DIRECTIONS

Retief Burger Worship Workshop
Lewende Woord Bloemfontein
Faan Ferreira Ave, Spitskop Small Holdings, Bloemfontein, 9301
Get Directions