Family friendly

US Botaniese tuin Florafees: Daaglikse werksessies

Sat Oct 7, 10:00 - Sun Oct 15, 13:00

US Botaniese Tuin

ABOUT

Plant en kunswerksessies word daagliks gehou oor, onder meer, spesialisvermeerdering en die kuns van terraria. Volledige besonderhede by www.woordfees.co.za


Plant and art workshops are held daily on, among other things, specialist propagation and the art of terraria. Full details at www.woordfees.co.za

FLOWER CROWN WORKSHOP

Flower Crown Workshop + Gin Tasting
Geniet die proses om ‘n vars blomkrans te maak. Anja van Bloeme sal demonstreer hoe om ‘n blommekrans met ‘n verskeidenheid blomme en blare teksture te skep en jou die vryheid om in kreatiewiteit te vereenselwig, terwyl jy met die natuur speel en met vriende kuier. Neem fotos met jou pragtige eindprodukte daarna en maak blywende herinneringe in hierdie unieke werkswinkelomgewing!

Koste: R350 sal insluit:
 • ‘n Verskeidenheid blomme om van te kies.
 • ‘n Voorbereide blomkransbasis en bedrading.
 • Ginproe
Tyd: 10:00 – 13:00
Datums: Saterdag 7 Oktober en Dinsdag 10 Oktober 2023
Beperk tot 25 pax per sessie

Enjoy the process of making a fresh flower crown. Anja from Bloeme will demonstrate how to create a flower crown with a variety of flowers and foliage textures, and give you freedom to be creative. Have fun as you play with nature and connect with friends. Take photos with your beautiful end-products afterwards and make lasting memories in this unique workshop setting!

Cost:  R350 will include:
 • A variety of of flowers to choose from.
 • A prepared flower crown base and wiring
 • Gin tasting

Time: 10:00- 13:00
Dates:  Saturday 7 October and Tuesday 10 October 2023
Limited to 25 pax per session

The Stellenbosch University Botanical Garden (SUBG) is celebrating their 100th year anniversary.  As part of the centenary celebrations, we will host a weeklong programme of events – from daily yoga sessions, tours, arts and plant workshops and a special botanical art festival.

CYANOTYPE WORKSHOP

Cyanotype printing (Sun printing) Workshop with prof Leanne Dreyer
In hierdie werkswinkel sal ons speel met cyanotipe druk (ook bekend as sondruk), een van die oudste fotografiese drukmetodes, wat in onlangse jare populêr geword het as ‘n interessante kunsvorm.

Ons sal werk met borde wat met ‘n mengsel van son-sensitiewe chemikalieë geverf is. ‘n Verskeidenheid interessante gedroogde blare, kronkelige steggies, vere en ander op die natuur geïnspireerde voorwerpe sal beskikbaar wees om jou eie drukke te maak. Jy is ook welkom om jou eie voorwerpe saam te bring – die enigste voorwaardes is dat hulle droog, relatief dun, en op ‘n A4 sal pas.

Ons sal ons voorwerpe op die geverfde borde op ‘n interessante manier rangskik, hulle met glas / Perspex bedek om die voorwerpe op hul plek te hou, en dan ons kunswerke aan die sonlig blootstel. Ultraviolet strale sal reageer met die druk gedurende die kort blootstellingsduur, waarna ons ons drukke sal afspoel, en die mees ongelooflike blou skakerings op die ongemaskerde agtergrond sal sien ontstaan, terwyl dele van ons prente bedek deur ons biologiese voorwerpe wit sal bly.

Tydens daaropvolgende drukrondes sal ons sout en verskeie ander stowwe byvoeg om die interessante spesiale effekte wat op hierdie manier geskep kan word, te verken.

Alle vlakke is welkom. Hierdie werkswinkel is ontwerp vir diegene sonder enige voorafgaande kennis van die gebruik van cyanotipe.

Koste: R300 sal insluit:
 • Toegang tot die Botaniese Tuin
 • Interessante gedroogde blare, kronkelige steggies, vere en ander op die natuur geïnspireerde  voorwerpe
 • Glas/Perspex bedekkings
 • Alle materiale is ingesluit

Tyd: 10:00 – 13:00
Datum: Donderdag 12 Oktober

In this workshop we will play with cyanotype printing (also known as sun prints), one of the oldest photographic printing methods, that has gained popularity as an interesting art form in recent years.
We will work with sheets of cardboard that has been painted with a mixture of sun-sensitive chemicals. A variety of interesting dried leaves, twirly stems, feathers and other nature-inspired objects will be made available for making your very own prints. You are also welcome to bring own objects along – the only pre-requisites are that they should be dry, relatively thin, and fit onto an A4 sized sheet of paper.)
We will arrange our objects onto the painted sheets in an interesting way, cover them with glass / Perspex covers to hold the objects in place, and then expose our artworks to sunlight. Ultra-violet rays will react with the print during the short exposure time, whereafter we will wash our prints, and witness the most amazing hues of blue emerging on the unmasked background, while portions of our pictures covered by out biological objects will remain white.
During subsequent rounds of printing, we will add salt and diverse other substances to our prints to explore the interesting special effects can be created in this way.
All levels are welcome. This workshop is designed for those with no prior knowledge of using cyanotype.

Cost:  R300 will include:
 • Entrance to the Botanical Garden
 • Interesting dried leaves, twirly stems, feathers and other nature-inspired objects
 • Glass/Perspex covers
 • All materials are included  

Time: 10:00- 13:00
Dates:  Thursday 12 October

The Stellenbosch University Botanical Garden (SUBG) is celebrating their 100th year anniversary.  As part of the centenary celebrations, we will host a weeklong programme of events – from daily yoga sessions, tours, arts and plant workshops and a special botanical art festival.

PROPAGATION WORKSHOP

Propagation Workshop with Master Horticulturist Cherise Viljoen
Sluit aan om iets nuuts te leer of jou kennis van die kweek van binne- en kruidagtige plante uit blaar- en steggiese snitte uit te brei terwyl die beste praktykmetodes, truuks en wenke gedeel word. Om aan te hou voortplant, neem jy ‘n klein voortplantingspakket van noodsaaklike items saam, saam met ‘n skinkbord vol snitte wat jy self gemaak het om hulle te sien wortel skiet en groei.

Bring iets van huis af om ‘n persoonlike demonstrasie te hê van hoe om daardie plant die beste te voortplant.

Ouderdomme 10 en ouer. Geen vorige ervaring vereis.
Beperk tot 12 per werkswinkel.


Koste: R300 sal insluit:
 • Toegang tot die Botaniese Tuin
 • Klein voortplantingspakket
 • Skinkbord van snitte

Tyd: 10:00 – 13:00 en 14:00 - 17:00
Datums: Sondag 8 Oktober en Dinsdag 10 Oktober 2023

Join in to learn something new or add to your knowledge of growing indoor and herbaceous plants from leaf & stem cuttings while best practice methods, tricks and tips are being shared. To keep you propagating you’ll take home a small propagation kit of essential items, along with a tray of cuttings you’ve will made yourself to watch them root and grow.
Bring along anything from home to have a personal demonstration of how best to propagate that plant.
Ages 10 upward. No previous experience required.
Limited to 12 per workshop.
Duration 2 hrs

Cost:  R300 will include:
 • Entrance to the Botanical Garden
 • Small propagation kit
 • Tray of cuttings

Time: 10:00- 13:00 and 14:00 - 17:00
Dates:  Sunday 7 October and Tuesday 10 October 2023

The Stellenbosch University Botanical Garden (SUBG) is celebrating their 100th year anniversary.  As part of the centenary celebrations, we will host a weeklong programme of events – from daily yoga sessions, tours, arts and plant workshops and a special botanical art festival.

BONSAI WORKSHOP

Bonsai Workshops
Vind jy die antieke kunsvorm van Bonsai indrukwekkend en wil meer uitvind?
Kom sluit by ons aan vir regstreekse demonstrasies oor die kuns van bonsai. Russ Smal, die bonsai spesialist sal werksessies aanbied wat jou sal leer van plant- en potkeuse, basiese stileringstegnieke en nasorg, sodat jy sal weet hoe om jou Bonsai vir jare te versorg en te bewonder. Hierdie werksessies is vir beginners en mense wat ervaring met bonsai het geskik.

Die sessies vind plaas by die Stellenbosch Botaniese Tuine, kom en dompel jouself onder die bome en asemrowende natuurlike agtergrond, geniet die stalletjies, geskenkwinkel, en drink ‘n vervrising voor die werkswinkel begin – kom doen iets lekker en kreatief!

Die werksessie kaartjie sluit in:

Toegang tot die Botaniese Tuine
 • Die gebruik van gereedskappe
 • ’n Gidsboek
 • Ontwerp
 • Vorming
 • Bedrading

Intrigued by the ancient art of Bonsai? Join us for an afternoon of live demonstrations on how to design, shape and wire a tree.  Instruction from our Bonsai Specialist, Russ Smal, will include plant and pot selection, basic styling techniques, and aftercare, so you will know how to care for and admire your Bonsai for years to come.  The workshop is suitable for beginners or for people who have some experience growing bonsai.
Our Workshops are held in the Stellenbosch Botanical Garden where you can stroll under the trees, enjoy the market vendors, gift shop, restaurant and have a coffee/drink before the workshop starts - doing something fun and creative!

Cost:  R350 will include:
 • Entrance to the Botanical Garden
 • 2- 3 hour workshop
 • Use of tools
 • Guidebook
 • Designing
 • Shaping
 • Wiring

Time: 10:00- 13:00
Dates:  Monday 9 October and Friday 13 October 2023
The Stellenbosch University Botanical Garden (SUBG) is celebrating their 100th year anniversary.  As part of the centenary celebrations, we will host a weeklong programme of events – from daily yoga sessions, tours, arts and plant workshops and a special botanical art festival.

MONODRUK MET PLANTMATERIAAL

By dié werksessie deur die fynbos kunstenaar, Hermien van der Merwe, werk elke deelnemer op ’n tuisgemaakte gelliplaat om mooi, tekstuurryke kunsmonodrukke op papier te maak. Van plante, lap, kant, tou tot tydskrifte en meer word in die drukkersink geplaas om ’n monodruk van die tekstuur op die gelliplaat te maak. Daar word hoofsaaklik op vorm, kleur en komposisie gefokus om die beste produk te skep. Geen vorige ondervinding is nodig nie. Elke deelnemer gaan huis toe met ’n klein versameling pragtige, oorspronklike kunswerke. Alle kunsmateriale en gereedskap is ingesluit by die kaartjieprys.
 

At this workshop led by fynbos artist, Hermien van der Merwe, each participant will work on a homemade gelli plate to create beautiful, textured art monoprints on paper. Items such as plants, cloth, lace, rope, magazines and much more are placed in the printing ink to create a monoprint of the texture on the gelli plate. The focus is primarily on using shape, colour and composition to create the best product. No previous experience is necessary. Each participant will go home with a small collection of beautiful, original works of art! All art materials and tools are included in the ticket price.

Koop kaartjies hier: https://qkt.io/HB1w4E

HOW TO DRAW A LEAF BOTANICAL ART WORKSHOP FOR BEGINNERS BY MARTINE ROBINSON

How to draw a leaf Botanical Art workshop for beginners by Martine Robinson
Explore different graphite drawing skills, tonal value, form, light and shadows followed by observing and making an accurate drawing of a single leaf in graphite. All materials provided.
 
About Martine: As a child growing up on a farm in the Koo Valley in the district of Montagu, Western Cape, Martine loved walking in the mountains with her dad and learning about the different plants. She studies and world as an architect but found a passion for botanical art early on in her career. Martine’s style of botanical art in watercolour became more refined and detailed after attending Master Classes in Botanical Art by Katie Lee (USA) and Jenny Phillips (Australia). She participated in the Inaugural Kirstenbosch Biennale in 2000 and was awarded bronze medals at the Kirstenbosch Biennale 2002, 2004 and 2008. Her artworks are found in many private collections. Robinson is a member of the Botanical Artists Association of Southern Africa (BAASA).Children’s Activity
 
Cost including materials: R450
Time: 10:00 – 13:00.
Date: 14 October 2023

DIRECTIONS

US Botaniese tuin Florafees: Daaglikse werksessies
US Botaniese Tuin
2 Murray St, Stellenbosch Central, Stellenbosch, 7600, South Africa
Get Directions