Family friendly

Ver in die wêreld Kittie

Mon Oct 9, 10:00 - Fri Oct 13, 18:50

Adam Small Auditorium

ABOUT

David Kramer se Kanna-bekroonde musiekblyspel vertel die verhaal van Josef Marais en Rosa de Miranda se sukses in Amerika en Kanada. Hulle het in die 1950’s daar bekend geword as balladesangers wat Afrikaanse volksliedjies in Engels gesing het. Die storie word vertel deur die oë van Kittie Jaftha, ’n vrou wat saam met Josef se ma op Worcester grootgeword het. Kittie voel verraai, want sy wéét Josef het dié liedjies geleer by haar en Koos Heuningbek, ’n werker op sy pa se plaas.


David Kramer’s Kanna-winning musical tells the story of Josef Marais and Rosa de Miranda’s success in America and Canada. They became famous there in the 1950s as ballad singers who performed Afrikaans folk songs in English. Kittie Jaftha, a woman who grew up with Josef’s mother in Worcester feels betrayed because she knows Josef learned these songs from her and Koos Heuningbek, a worker on the farm of Koos’s father.

STARRING

Jenny Stead, André Terblanché, Dean Balie & Rushney Ferguson

DIRECTIONS

Ver in die wêreld Kittie
Adam Small Auditorium
15 Victoria St, Stellenbosch Central, Stellenbosch, 7600
Get Directions