Koffie en Kenmekaar | Coffee and Get Together – 24 Februarie 2023

Fri Feb 24, 07:30 - Fri Feb 24, 10:00

Maison de Leo

ABOUT

Dit is tyd om skouers te skuur en netwerke te bou – aangebied deur Sakeliga.


Beste Sakeliga-lid en vriend in ons netwerk,


Ons sien uit om weer saam skouers te skuur en nuwe netwerke te bou. Sakeliga fasiliteer dit deur ‘n Koffie-en-kenmekaar op Vrydag, 24 Februarie 2023. Bring genoeg besigheidskaartjies! Sodoende kan jy met die nuwe mense wat jy by die geleentheid ontmoet, kontak hou. Moenie uitstel nie, sitplek is beperk!


  • Aankoms: 07:30 vir 08:00
  • Kenmekaar, geniet koffie en verversings
  • Verwelkoming: 08:30 - 08:45
  • Nog koffie, nog kenmekaar, nog verversings


Sien jou daar!


Sakeliga-groeteIt is time to build new networks – presented by Sakeliga


Dear Sakeliga member and friend in our network, 


We look forward to another opportunity to build new networks. Sakeliga is facilitating this by means of a Coffee and Getting Together on Friday, 24 February 2023. Bring a good supply of business cards! In this way you can keep contact with the new people you will be meeting at this event. Do not delay, seating is limited!


  • Arrival: 07:30 for 08:00
  • Get together, coffee, snacks
  • A word of welcome: 08:30
  • More coffee, more snacks, more networking


See you there!


Sakeliga regards

DIRECTIONS

Koffie en Kenmekaar | Coffee and Get Together – 24 Februarie 2023
Maison de Leo
416 Kirkness St, Arcadia, Pretoria, 0007
Get Directions