Internasionale sakeontbyt | International business breakfast

Wed Sep 21, 07:30 - Wed Sep 21, 09:15

Sheraton Hotel, Arcadia, Pretoria

ABOUT

Sakeliga bied aan: Internasionale sakeontbyt met Nederlandse beleggingsagentskap 


Lede van Sakeliga en belangstellendes word uitgenooi na ‘n internasionale sakeontbyt* met gasspreker Mark Reijneker, hoof van die Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in Suid-Afrika. Die NFIA staan uitgesoekte maatskappye by om hul aktiwiteite en teenwoordigheid in Nederland te vestig en uit te brei. 


Tydens die ontbyt op 21 September 2022 sal deelnemers ‘n kort aanbieding oor die NFIA ontvang en hul verteenwoordigers ontmoet, hoor van voorbeeld-maatskappye wat reeds met vrug van die NFIA se bystand gebruik gemaak het, en kan skakel met ander sakelui wat die geleentheid bywoon. 


Die NFIA is die amptelike agentskap van die Koninkryk van die Nederlande om buitelandse belegging in Nederland te fasiliteer. Dit is opgerig om inligting en bystand oor Nederlandse belastingreëlings, jurisdiksie-aangeleenthede, infrastruktuur, personeelkwessies, liggingsvraagstukke, finansiering, sakevennote en meer te bied aan besighede wat daarheen wil uitbrei. Vir meer inligting oor die NFIA, besoek www.investinholland.com


Die adjunk-ambassadeur van die Koninkryk van die Nederlande na Suid-Afrika, Janneke Vrijland, sal tydens die geleentheid teenwoordig wees. 


Vir bywoning is bespreking noodsaaklik, met ‘n maksimum van 35 gaste.


Datum: Woensdag, 21 September 2022 

Koste: R200 (lede van Sakeliga) of R400 (nie-lede) 

Plek: Sheraton Hotel, Arcadia, Pretoria 

Begintyd: 07:30 (registrasie en koffie; ontbyt word om 08:00 bedien) 

Eindtyd: 09:15 (met koffie en tee vir diegene wat langer wil bly) 


*Die internasionale sakeontbyt vorm deel van ‘n deurlopende program van Sakeliga om wedersydsvoordelige skakeling vir sy lede en ander plaaslike sakelui met internasionale sakelui en buitelandse handelsverteenwoordigers te bevorder. 


Sakeliga presents: International business breakfast with the Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) 


Members of Sakeliga and interested parties are invited to an international business breakfast* with guest speaker Mark Reijneker, head of the Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in South Africa. The NFIA assists selected companies with establishment and expansion of their activities and presence in the Netherlands. 


During the breakfast on 21 September 2022, participants will receive a brief presentation on the NFIA, meet its representatives, hear from case study companies that have benefitted from NFIA assistance, and engage with other businesspeople in attendance. 


The NFIA is the official agency of the Kingdom of the Netherlands that facilitates investment in that country. It was established to provide information and support to businesses seeking to expand there, regarding Dutch tax arrangements, jurisdiction matters, infrastructure, staffing, location questions, financing, business partners, and more. For more information, visit www.investinholland.com


The Deputy Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to South Africa, Janneke Vrijland, will be in attendance. 


Reservation is required to attend.


Date: Wednesday, 21 September 2022 

Cost: R200 (members of Sakeliga) or R400 (non-members) 

Place: Sheraton Hotel, Arcadia, Pretoria 

Start time: 07:30 (registration; coffee and tea; breakfast served at 08:00) 

End time: 09:15 (with coffee and tea for those who prefer) 


*The international breakfast forms part of a standing programme by Sakeliga to promote mutually beneficial co-operation between its members and other businesspeople locally and businesspeople and trade representatives internationally. 

DIRECTIONS

Internasionale sakeontbyt | International business breakfast
Sheraton Hotel, Arcadia, Pretoria
643 Corner Stanza Bopape, Church) &, Wessels St, Arcadia, Pretoria, 0007
Get Directions