Family friendly

LANDBOUWEEKBLAD – WEBINAAR – DIE KOSTE VAN HERLEWINGSLANDBOU / THE COST OF REGENERATIVE AGRICULTURE

Tue Jul 27, 17:30 - Fri Jul 30, 17:30

Event is online

ABOUT

WEBINAAR – DIE KOSTE VAN HERLEWINGSLANDBOU

 

Boere wat graag die jongste inligting oor herlewingslandbou in die somerreëngebiede wil bekom, kan inskakel by Landbouweekblad se webinaar oor herlewingslandbou. Suid-Afrikaanse boere en kenners gaan hul praktiese ervarings deel sowel as die nuutste navorsingsresultate van proefpersele reg oor die somerreëngebiede. Daar word ook gekyk na die koste van herlewingslandbou en wanneer boere watter somme moet maak wanneer hulle na dié stelsel wil oorskakel. Internasionale kenners deel hul ook ervarings en suksesverhale.

 

DATUMS

Dinsdag 27 Julie 2021 om 17:30 – Gewasse

Woensdag 28 Julie 2021 om 17:30 – Vee

 

PLEK

Aanlyn op Crowdcast.

(Die webinaar sal beskikbaar wees van Dinsdag 27 Julie om 17:30 tot Vrydag 13 Augustus om 23:00.)

 

KAARTJIES

Koop kaartjies aanlyn op Quicket.

– R300 (een bedrag vir albei dae).

– Koop jou kaartjie voor 30 Junie en betaal net R220!


BORGE

BKB, Agricol, VKB, Barenbrug


VENNOTE

Landbouweekblad; ASSET Research; Mielietrust; Riemland-studiegroep; Ottosdal-geenbewerkingsklub


NAVRAE

Program, kaartjies en fakture – [email protected]


Die finale program sal aan alle kaartjiehouers gestuur word.

 

SPREKERS EN ONDERWERPE

Gewasse

– Dr. Jonathan Lundgren (Amerikaanse spreker) – Die aspekte wat my denkpatrone die meeste verskuif het

– Dr. Hendrik Smith – Die jongste navorsingsresultate en aanvaardingskoerse betreffende bewaringslandbou in Suid-Afrika

– Mnr. Danie Bester – Herlewingslandbou en die nuutste presisietegnologie

– Prof. Erik Holm – Hoe om oor verandering te dink

Dr. Gerhard du Preez – Hoe om in vennootskap met die natuur te boer en inligting oor die nuutste navorsingsmetodes op plase en resultate oor grondgesondheid

– Prof. James Blignaut – Herlewingslandbou – gonswoord of gesonde finansiële oorweging?

 

Vee

– Mnr. Loran Steinlage (Amerikaanse spreker) – Wat ek doen sodat herlewingslandbou vir my werk – van toerusting tot praktyke

– Mnr. DF Fyfer – Horisontale integrasie van herlewingslandboupraktyke in die dorre Kalahari (vee, ultrahoëdrukbeweiding, hoenders en bye)

– Mnr. Frits van Oudtshoorn – Hoe suksesvol is ultrahoëdrukbeweiding? Die jongste wetenskaplike resultate word verskaf aan die hand van navorsing op die plaas van mnr. Danie Slabbert van Reitz

– Mnr. Johan Bouwer – Herlewingsweiding met wild

Mnr. Hannes Botha – Hoe herlewingslandbou my liefde vir boerdery opnuut aangewakker het

 

WEBINAR – THE COST OF REGENERATIVE AGRICULTURE

WEBINAR – THE COST OF REGENERATIVE AGRICULTUREFarmers who would like to receive the latest information about regenerative agriculture in South Africa’s summer rain areas, are welcome to join Landbouweekblad’s webinar about regenerative agriculture. South African farmers and experts will share their practical experiences as well as the latest research results from field trials across the summer rain areas. We will be looking at the cost of regenerative agriculture and when the farmer should do what type of calculations to apply regenerative principles. Two American experts will also share their tips and success stories.

DATESTuesday 27 July 2021 at 17:30 – Crops Wednesday 28 July 2021 at 17:30 – Cattle

PLACEOnline on Crowdcast.(The webinar will be available until Friday 13 August 2021 at 23:00.)

TICKETSBuy tickets online on Quicket.– R300 (one amount for both days)– Buy your ticket before 30 June and only pay R220! 

SPONSORSBKB, Agricol, VKB, Barenbrug

PARTNERSLandbouweekblad; ASSET Research; Maize Trust; Riemland Study Group; Ottosdal No-Till Club

ENQUIRIESProgramme, tickets and invoices – [email protected]

SPEAKERS AND TOPICSCrops– Dr Jonathan Lundgren – The things that have shifted my thinking the most– Dr Hendrik Smith – The latest conservation agriculture research results and adoption rates in South Africa– Mr Danie Bester – Regenerative farming and the latest precision technology– Prof Erik Holm – How to think about change– Dr Gerhard du Preez – How to farm in partnership with nature, and some of the latest on-farm research methods and results on soil health– Prof James Blignaut –? Regenerative farming – a mere buzzword or a sound financial consideration? 

Cattle– Mr Loran Steinlage – How I am making regenerative farming work for me – from equipment to practises– Mr DF Fyfer – Regenerative stacking in the arid Kalahari (cattle, ultra-high density grazing, chickens and bees)– Mr Frits van Oudtshoorn – How successful is ultra-high density grazity? The latest scientific results according to research on the farm of mr Danie Slabbert of Reitz– Mr Johan Bouwer – Regenerative grazing with game– Mr Hannes Botha – How regenerative farming has made me enjoy farming again