Die Naaimasjien (The Sewing Machine)

calendar
Wed May 26, 18:00 - Thu Sep 30, 23:59

About

Die Naaimasjien

 

’n Verfilmde teaterstuk

 

Met Sandra Prinsloo

Teks: Rachelle Greeff (2008 Nagtegaal-tekspryswenner)

Regie en ontwerp: Hennie van Greunen

Verhoogbestuurder: Jeanne Steenkamp

Oorspronklik vervaardig deur Bev Maritz vir Joho! Produksies

Opname deur Brainwave Productions


Tydsduur: 60 minute

Taal: Afrikaans, met die opsie van Engelse onderskrifte (The Sewing Machine)

Ouderdomsbeperking: Die hele gesin, met ouerbegeleiding

 

Na honderde optredes landwyd, oor bykans drie jaar, en ’n onvergeetlike speelvak in by die Edinburgh-fees in Skotland, kry hierdie legendariese toneelstuk weer lewe. 


Magdaleen sit in haar ouetehuiskamer. Sy is besig om elke deeltjie van haar naaimasjien skoon te maak, want die vrou op die foon het gesê sy’s drie uur vanmiddag hier om dit op te tel. Terwyl sy hierdie konstante metgesel van die afgelope 55 jaar netjies blink vryf, gaan haar gedagtes na haar man en kinders, die dae toe haar pa nog koning was op sy eie plaas, na die onskuld van ’n tyd wat nie meer bestaan nie, wat dalk nooit bestaan het nie. Want sien, oumense is nie dom nie; hulle slim sit in die voering van ’n ander tyd. Met deernis en humor vat Magdaleen ons terug na ’n tyd van melkaflewerings, sykouse met nate, moerkoffie en melkskeiers. En sy herinner ons aan hoe ’n ma – soos ’n baboeshka-poppie – binne in elkeen van haar kinders staan.

 

Die produksie is “terug op die planke” in jou sitkamer as die eerste teaterproduksie van die KKNK se aanlyn fees in 2021.

Die KKNK word ondersteun deur Absa, Media24 en die Het Jan Marais Nationale Fonds.


Let asb. daarop dat 'n kaartjie vir jou twee opsies sal gee ('n video met onderskrifte en een daarsonder) wanneer jy inskakel om die produksie te kyk.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


The Sewing Machine

 

A filmed theatre production

 

With Sandra Prinsloo

Script: Rachelle Greeff (2008 Nagtegaal Theatre Text Prize winner)

Director and Designer: Hennie van Greunen

Stage Manager: Jeanne Steenkamp

Originally produced by Bev Maritz for Joho! Productions

Recorded by Brainwave Productions

 

Duration: 60 minutes

Language: Afrikaans, with the option of English subtitles (The Sewing Machine)

Age restriction: Family, with parental guidance

 

After hundreds of performances across the country over a period of almost three years, and an unforgettable run at the Edinburgh Festival in Scotland, new life is blown into Die Naaimasjien

 

Sitting in her room at the old-age home, Magdaleen cleans every part of her sewing machine, because she has sold it, and the woman on the phone said that she will be there to collect it at three this afternoon. While she carefully cleans this constant companion of the past 55 years, her thoughts wander to her husband and children, the days when her father was still king on his own farm and to the innocence of a time that no longer exists, which may never have existed. Magdaleen knows that the elderly are not foolish, but that their intellect is sewn into the lining of another era.  With compassion and humour, Magdaleen takes viewers back to a time of milk deliveries, stockings with seams, haberdasheries and milk separators. And she reminds us that a mother - like a babushka doll - is hidden within each of her children.

 

This production is “back on stage” in your lounge as the first theatre production of the Klein Karoo National Arts Festival’s (KKNK) online offering for 2021.


The KKNK is supported by ABSA, Media24 and the Het Jan Marais Nationale Fonds.


Please note that a ticket will give you the two video options (with or without subtitles) when you login to view.

Additional information

Age restriction Family friendly
Refund policy No refunds

Twitter Feed

Organiser

How can we help?