Majubafees 2020 (28 Februarie 2020 - 1 Maart 2020)

calendar
Fri Feb 21, 10:00 - Sun Mar 8, 12:00
location
Majubaberg, Volksrust

About

Afrikaners bly plesierig, dit kan julle glo!


Bespreek vandag jou plek vir die 2020 Majubafees. Moenie hierdie geleentheid misloop nie, want, hoewel dit 'n fees is om die geleentheid aan te bied, is dit moontlik die laaste keer wat dit op hierdie vlak aangebied sal kan word. 


Waarom?

Almal van ons kan aan ons eie sakke voel hoe dit jaar na jaar taaier raak om te oorleef. Net so raak dit ongelukkig by die jaar finansieel taaier om hierdie geleentheid aan te bied en dit is moontlik dat 2021 se fees (hoewel dit steeds sal plaasvind) in omvang kleiner mag wees. Die feeskomitee is egter besig met groot planne om hierdie scenario onwaarskynliker te probeer maak. Ons glo steeds 'n boer maak 'n plan!


Feesinligting

Die fees vind van 28 Februarie tot 1 Maart 2020 plaas. Ons stel Majuba egter vir 'n week vooraf en 'n week na die tyd oop vir mense wat langer wil kom kamp.


Besprekings

Gebruik hierdie blad om jou kampplek (sonder krag!) en besprekings vir kampgangers te doen. Die herberg-verblyf, staanplekke met krag asook stalletjiebesprekings moet vooraf geskied. Groepe moet ook vooraf bespreek om vir 20% afslag in aanmerking te kom. Kontak [email protected] hieroor of kontak Theuns Snyman by 070 274 7978.


Meer oor die plan!

Ons plan is om Majuba Burgerskap drasties uit te brei in 2020. Dit sal die toekoms van die fees verseker, en verdere ontwikkeling van die terrein moontlik maak. Julle sal by die fees meer hieroor hoor! Indien julle intussen meer wil lees oor burgerskap, hou ons Facebook-blad dop.


In kort: Teen minder as R100 per maand, per burger en met minstens 300 burgers, sal die Majubafees soos ons dit nou ken, vir minstens nog 'n jaar verseker wees. Dit sal dit boonop vir elke burger moontlik maak om vir tien dae gratis by Majuba vakansie te kom hou!


VOORWAARDE VIR TOEGANG

Ondergetekende persoon/persone/ groep verklaar/bevestig/onderneem:

  • Dat ek/ons ‘n historiese verbintenis met die Boere wat betrokke was by die Slag van Majuba 27 Februarie 1881 het.
  • Dat ek/ons die Majubafees bywoon om deel te neem aan die program wat deur die Feeskomitee aangebied word en geen interne groepsaktiwiteit sal aanbied tydens enige feesverrigting nie.
  • Dat ons die gesag van die Feeskomitee sal respekteer en ook die komitee se beslissing in enige aangeleentheid m.b.t. die verrigtinge en fasiliteite sal eerbiedig.
  • Dat ek/ons geen ander persoon wat die fees bywoon sal verhinder om enige deel van die program wat hy/sy wil bywoon, by te woon nie.
  • Dat geen brosjure, pamflet, inligtingsbrief, strooibiljet of enige iets soortgelyks sonder vooraf toestemming van die feeskomitee versprei sal word nie.
  • Dat geen werwing anders as per inligtingstalletjie vir enige groep of standpunt gedoen sal word nie.
  • Dat geen openbare afkondigings/uitsendings van watter aard ookal anders as met toestemming oor die amptelike kommunikasiestelsel gedoen sal word nie.
  • Dat ons geen ander vlag/e as kultuur-historiesevlae sonder vooraf toestemming sal vertoon nie.
  • Ek bevestig dat ek, wanneer ek 'n kaartjie deur hierdie platform koop, hierdie vereistes onvoorwaardelik aanvaar.


Groete,

Die Feeskomitee

Additional information

Refund policy No refunds

Organiser

Majuba

Contact

Follow

How can we help?