{{heading}}

Save This Event

The Event

English follows below


Eiendom en die samelewing

'n ekonomiese, juridiese en filosofiese besinning 


Jy word uitgenooi om 'n bespreking oor eiendom, die samelewing en die voorgestelde wysigings van Artikel 25 van die Grondwet by te woon. 


Die Suid-Afrikaanse gesprek aangaande grond, eiendom, geregtigheid en regstelling is tans besonder driftig. Ondanks hierdie feit is die debat egter nog betreklik vlak en ongenuanseerd - en baseer op 'n aantal ondeurgronde aannames. 


In voorbereiding vir 'n beoogde deklarasie oor eiendomsreg, sal Sakeliga 'n bespreking oor eiendom sowel binne as buite die Suid-Afrikaanse konteks aanbied. 


Sprekers sluit kenners in ekonomie, filosofie en konstitusionele reg in, met heelwat ruimte gelaat vir oop bespreking. 


Hoofsprekers

Prof. Koos Malan – Professor in konstitusionele reg, Universiteit van Pretoria 

Prof. Danie Goosen – Akademiese hoof, Akademia 

Russel Lamberti – Stigter en strateeg, ETM Macro Advisors 


Funksiebesonderhede

Donderdag, 4 April 2019, 08:00 – 13:00 

Plek: Sakeliga Hoofkantoor, 117 Gerhard St, Die Hoewes, Centurion, 0163 

Toegang: Gratis Property and society

an economic, jurisprudential and philosophical reflection 


You are invited to attend a discussion on property, society and the proposed amendment to section 25 of the South African Constitution. 


The South African conversation around land, property, justice and restitution has heated up substantially. Despite this fact, however, the conversation remains remarkably shallow – based on a number of unexamined premises. 


In preparation for a proposed declaration on property rights, Sakeliga will be hosting a discussion on property rights, both considered within the context of South African society, as well as more broadly. 


Speakers will include experts in economics, philosophy and constitutional law, with a great deal of latitude being allowed for open discussion. 


Keynote speakers

Prof. Koos Malan – Professor in Constitutional Law, University of Pretoria 

Prof. Danie Goosen – Academic Head, Akademia 

Russel Lamberti – Founder and Strategis, ETM Macro Advisors 


Function details

Thursday, 4 April 2019, 08:00 – 13:00 

Venue: Sakeliga Head Office, 117 Gerhard St, Die Hoewes, Centurion, 0163 

Entry: Free 

When and where?Sakeliga
Gerhard Street 109
Centurion
South Africa
0163

Starts:
Thu 04 Apr 2019 at 8:00 AM (SAST)
Ends:
Thu 04 Apr 2019 at 1:00 PM (SAST)

Get directions

Organiser details

Sakeliga

0128801951