This event has finished, there are no tickets on sale.
Save This Event

The Event

HOOP VIR LANDBOU

Laat die natuur vir jou geld maak

 

(English text below.)

 

Herlewingslandbou is boere se kostedoeltreffende wapen teen stygende insetkoste en klimaatsverandering, deur natuurlike prosesse weer optimaal te laat funskioneer. Landbouweekblad – saam met die Riemland-studiegroep en Graan SA – bring wêreldbekende sprekers, kenners en van die beste Suid-Afrikaanse boere (wat al hulle skoolgeld betaal het) byeen vir ’n Suid-Afrikaanse konferensie oor herlewingslandbou, om so hoop te bring vir duisende boere wat in ’n onverbiddelike kosteknyptang vasgevang is.

 

Hoogtepunte

·     Aanbiedings deur internasionale sprekers en plaaslike kenners;

·     ’n Boerepaneel met van Suid-Afrika se beste boere gaan hul lesse, uitdagings en suksesse deel;

·     Praktiese veldproewe en demonstrasies;

·     Uitstallings deur verskeie landboumaatskappye; en

·     ’n Aandgeselligheid met vermaak deur Adam Tas.

·     Alle etes en verversings is ingesluit.

 

Datum en plek

11 en 12 Maart 2019, Reitz-skouterrein, Oos-Vrystaat.

 

Verblyf op Reitz

Kontak Danie van Aswegen – [email protected] of 082 534 8372.

 

Navrae

Stuur e-pos aan Jacolette Kloppers by [email protected]

 

Program


HOPE FOR AGRICULTURE

Let nature earn you money

 

Regenerative agriculture is farmers’ cost-effective weapon against rising input costs and climate change, by allowing natural processes to function optimally again. Landbouweekblad – in conjunction with the Riemland study group and Grain SA – is bringing world-famous speakers, experts and some of the best South African farmers (who have already paid their school fees) together for a South African conference on regenerative agriculture, in order to give hope to thousands of farmers who are caught in a relentless vice of cost.

 

Highlights

·     Presentations by international speakers and local experts;

·     A farmers’ panel featuring some of South Africa’s best farmers will share their lessons, challenges and successes;

·     Practical field trials and demonstrations;

·     Exhibitions by several agricultural companies; and

·     An evening function with entertainment by Adam Tas.

·     All meals and refreshments are included.

 

Date and venue

11 and 12 March 2019, Reitz showgrounds, Free State.

 

Accommodation in Reitz

Please contact Danie van Aswegen – danie@agrixtreme.co.za or 082 534 8372.

 

Enquiries

E-mail Jacolette Kloppers – jacolette.kloppers@landbou.com

 

Programme