GRONDBERAAD – DIE GROND-OPLOSSING – BOERE SE PERSPEKTIEF / LAND SUMMIT – THE LAND SOLUTION – FARMERS’ PERSPECTIVE

calendar
Thu Aug 23, 07:30 - Fri Aug 24, 17:00
location
Zwartkloof Private Game Reserve

About

VERNUWING EN HERLEWING OP DIE PLATTELAND
‘Ons weet wat die probleme met grond is. Kom luister nou vir twee dae na boere se praktiese oplossings en leer uit hul suksesverhale.’
Die beraad wil kort antwoorde deur kundiges bied vir die kritiese vrae wat die suksesvolle toepassing van deurdagte grondhervormingsprojekte beïnvloed, soos:
 • Grondhervorming: Waar staan ons nou?
 • Binne watter werklikheid moet grondhervorming plaasvind?
 • Hoe lyk suksesvolle mentorskapmodelle?
 • Herlewing van boerdery in kommunale gebiede
 • Hoe ervaar swart boere die landbou/boerdery?
 • Hoe vernuwe en herstel ons die plattelandse gemeenskappe?
 • Watter finansieringsmodelle bestaan reeds om grondhervorming lewensvatbaar te maak?
 • Wat is die voorste landbou-innovasies wat die landbou kan vergroot om meer grond beskikbaar te stel en bestaande boere meer produktief te kry?
INLIGTING
Datum: 23 en 24 Augustus 2018
Plek: Wildswinkel se veilingslokaal by Bela-Bela in Limpopo
Koste per persoon vir die twee dae:
Gewone prys: R1 785 (BTW ingesluit)       
(Dié bedrag sluit in etes en verversings op albei dae, ’n aandgeselligheid op die eerste aand, en verskeie inligtingsessies en paneelbesprekings.)
Navrae: Stuur e-pos aan [email protected]

RENEWAL AND REVIVAL IN RURAL SOUTH AFRICA
‘We know what the problems around land are. Listen to farmers’ practical solutions and learn from their successes during our two-day summit.’
The summit will offer short answers from experts on critical questions that influence the application of considered land reform projects like:
 • Land reform: Where do we stand now?
 • Within what reality must land reform happen?
 • What do successful mentorship models entail?
 • Revival of agriculture in communal areas.
 • How do black farmers experience agriculture/farming?
 • How to we revive and renew our rural communities?
 • Which finance models already exist that can make land reform viable?
 • What are the foremost agricultural innovations that can be grown by agriculture to make more land available, and to increase existing farmers’ productivity?
INFORMATION
Date: 23 and 24 August 2018
Place: Wildswinkel’s auction venue in Bela-Bela, Limpopo
Cost per person for two days:
Normal price: R1 785 (VAT inclusive)
(This amount includes meals and snacks on both days, an evening function on the first night, as well as several information sessions and panel discussions.)
Enquiries: Please send an email to [email protected]

  

Additional information

Refund policy Refunds allowed (view policy)

Location

GRONDBERAAD – DIE GROND-OPLOSSING – BOERE SE PERSPEKTIEF / LAND SUMMIT – THE LAND SOLUTION – FARMERS’ PERSPECTIVE
Zwartkloof Private Game Reserve
R516, Bela-Bela, 0480, South Africa
Get Directions Get Directions

Organiser

How can we help?