Social Justice Walk | Stap vir Sosiale Geregtigheid

Sun Jun 16, 08:00 - Sun Jun 16, 14:00

Alumni Clubhouse

ABOUT

ANNUAL SOCIAL JUSTICE WALK – 16 JUNE 2024

 

The Centre for Social Justice at Stellenbosch University, Visit Stellenbosch and the Stellenbosch Maties Alumni Chapter invites you to take action to ensure that no student is left behind. The Annual Social Justice Walk on Sunday 16 June 2024 (Youth Day) – from Stellenbosch to Kylemore – is in aid of the #Action4Inclusion crowd funding initiative.

 

Join Prof Thuli Madonsela, Research Chair in Social Justice at the Faculty of Law, Prof Wim de Villiers, Rector and Vice-Chancellor, and Tendai (Beast) Mtawarira, Rugby World Cup winner, as we walk the talk to raise funds to clear student debt.

 

#Action4Inclusion is one of several initiatives that forms part of Stellenbosch University’s Bridge the Gap fund. This enables the community to support our students and close the gap between talent and financial need – something we all care about.

 

Event details

Date: 16 June 2024

Time: 08:00 to 14:00

Place of departure: Die Stal, Alumni Clubhouse, Coetzenburg, Stellenbosch

Cost: R500 per person (refreshments and transport back to Stellenbosch will be provided)

 

Book your tickets by 14 June 2024.

 

All proceeds will be going towards supporting students in financial need.

 

Kind regards.

 

Thembalethu Seyisi

Stellenbosch Maties Alumni Chapter

[email protected]

 

 

JAARLIKSE STAP VIR SOSIALE GEREGTIGHEID

 

Die Sentrum vir Sosiale Geregtigheid by die Universiteit Stellenbosch, Visit Stellenbosch en die Stellenbosch Maties Alumni-tak nooi Maties uit om tot aksie oor te gaan sodat geen studente uitgesluit word nie. Die jaarlikse stap vir sosiale geregtigheid, wat op Sondag 16 Junie 2024 (Jeugdag) plaasvind op ’n roete van Stellenbosch tot Kylemore, is ten bate van die #Action4Inclusion-skarefinansieringsprojek.

 

Sluit aan by prof. Thuli Madonsela, bekleër van die leerstoel in sosiale geregtigheid in die Fakulteit Regsgeleerdheid, prof. Wim de Villiers, Rektor en Visiekanselier, en Tendai (Beast) Mtawarira, ’n Wêreldbeker-rugbykampioen, terwyl ons saam stap om fondse in te samel om studenteskuld te delg.

 

#Action4Inclusion is een van verskeie inisiatiewe wat deel vorm van die Universiteit Stellenbosch se Bridge the Gap-fonds. Dié fonds bied geleenthede om ons studente te ondersteun deur die gaping tussen talent en finansiële behoefte te oorbrug – iets waarvoor ons almal omgee.

 

Besonderhede

Datum: 16 Junie 2024

Tyd: 08:00 tot 14:00

Bymekaarkomplek: Die Stal, Alumni-klubhuis, Coetzenburg, Stellenbosch

Koste: R500 per persoon (verversings en vervoer terug Stellenbosch toe word verskaf)

 

Besprekings sluit teen 14 Junie 2024.

 

Alle opbrengste sal gebruik word om studente in finansiële nood te ondersteun.

 

Vriendelike groete.

 

Thembalethu Seyisi

Stellenbosch Maties Alumni-tak

[email protected]