FREE OPTIONS
Family friendly

1983 MBCHB Klasreünie | 1983 MBCHB Class Reunion

Sat Sep 16, 08:30 - Sat Sep 16, 15:00

BMRI Venue

ABOUT

English Below


Die 1983-jaargroep kom op Saterdag 16 September 2023 bymekaar vir ons 40-jaarreünie tydens die Universiteit Stellenbosch se jaarlikse Tuiskomsnaweek vir oudstudente. Hierdie geleenthede vind op die Tygerberg-kampus plaas. Sien asseblief die program hieronder.

 

Opsionele PDP-seminaar (onderwerp moet bevestig word)

Saterdag 16 September 2023

08:30-10:00

Plek: Instituut vir Biomediese Navorsing (BMNI), Tygerberg-kampus


Groet en ontmoet

Saterdag 16 September 2023

10:00-10:30

Plek: BMNI-binnehof, Tygerberg-kampus


Amptelike verwelkoming en kampustoer

Saterdag 16 September 2023

10:30-12:30

Plek: BMNI-konferensiesaal


Reünie-middagete vir die jaargroep

Saterdag 16 September 2023

Plek: ’n Wynplaas naby Durbanville (sal nog bevestig word)

Koste: R350 per persoon (sluit ’n ete en drankies in)

 

Teken asseblief hierdie datum en geleenthede aan en sluit ook aan by ons klas se WhatsApp-groep. (Klik hier om by die WhatsApp-groep aan te sluit.)

Ons sien uit daarna om jou te verwelkom.


Matie-groete.

Universiteit Stellenbosch Alumni-kantoor


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


On Saturday 16 September 2023 the graduating class of 1983 will be gathering for our 40-year reunion during Stellenbosch University’s annual Homecoming Weekend for alumni. These events will take place on the Tygerberg campus. Please see the programme below.

 

Optional PDP Seminar (topic to be confirmed)

Saturday 16 September 2023

08:30-10:00

Venue: Biomedical Research Institute (BMRI), Tygerberg campus


Meet and greet

Saturday 16 September 2023

10:00-10:30

Venue: BMRI Atrium, Tygerberg campus


Official welcoming and campus tour

Saturday 16 September 2023

10:30-12:30

Venue: BMRI Conference Hall, Tygerberg campus


Class Reunion Lunch

Saturday 16 September 2023

Venue: A wine farm near Durbanville (to be confirmed)

Cost: R350 per person (includes a meal and drinks)

 

Please diarize these events and join our class WhatsApp group. (Click here to join the WhatsApp group.)

We cannot wait to see you.


Matie greetings.

Stellenbosch University Alumni Office


 

 

DIRECTIONS

1983 MBCHB Klasreünie | 1983 MBCHB Class Reunion
BMRI Venue
Francie Van Zijl Dr, Tygerberg, Cape Town, 7505
Get Directions