No Exit

calendar
Fri May 20, 19:00 - Sat May 21, 18:00
location
Adam Small Theatre Complex

About

In the presence of other people, we lose all sense of autonomy and freedom. Hell is the absence of freedom.

A self-righteous journalist, a narcissist and a temptress trapped in a heated living room. The perfect landscape for deceit, manipulation, and seduction. Burning through the outer gaze into what lies deep beneath the surface – the ugliness of the human soul. Can we truly escape the inevitably of the eternal inferno?

 

In die teenwoordigheid van ander mense, verloor ons ons onafhanklikheid en vryheid. Hel is die afwesigheid van vryheid.

‘n Selfvoldane joernalis, ‘n narsisis en ‘n verleidster vasgevang in ‘n hewige argument tussen vier huttige mure. Die perfekte landskap vir misleiding, manipulasie, en verleiding. Tuur na wat diep onder die oppervlakte lê – die lelike kant van die menslike siel. Kan ons werklik die onvermydelikheid van die ewige vuur ‘ontsnap’?


Written by: Jean-Paul Sartre

Directed by: Farah Narkedien Fleitas

Additional information

Refund policy No refunds

Location

No Exit
Adam Small Theatre Complex
15 Victoria St, Stellenbosch Central, Stellenbosch, 7600
Get Directions Get Directions

Organiser

How can we help?