Radio Kalahari Orkes live in Knysna

calendar
Sun Dec 12, 19:30 - Sun Dec 12, 21:30
location
Blend Country Restaurant & Pub

About

Radio Kalahari Orkes is back

for more foot-stomping great South African music!

-------------------------------------------

At Blend Country Restaurant

Sunday 13 December 2021

Gates open: 6pm

Show: 7.30 - 9.30pm

PLEASE NOTE THAT THIS EVENT IS AN OUTDOOR EVENT.

Refund Notice: Refunds will only be effected should a change in lockdown restrictions prevent the event from taking place.

-----------------------------------------


AFRIKAANS: RKO se musiek strek van 'n diep gewortelde plek, wat Ghoema, Latyns en Afrikana-musiek aanneem en ook enigiets anders wat langs die grondpad te vinde is. Die woorde is egter ferm op die hede. Op akoestiese toerusting wat amper so oud is as hul leuse, speel die klank se geluid uit met viool, ou kitare, pennyfluitjies, mondfluitjies,bas en gazoos. RKO is op 20 April 2017 vereer met 'n FAK - Prestige-toekenning vir die uitstekende bevordering van Suid-Afrikaanse volksmusiek.

 

ENGLISH: RKO's music extends from a deeply rooted place, taking on Ghoema, Latin and Africana music, including anything else found along the gravel road. However, the lyrics are firm on the present. With acoustic equipment almost as old as their motto, their sound includes violin, guitars, harmonica, bass, kazoo and an old penny whistle. On April 20, 2017, RKO was honoured with the FAK - Prestige Award for their excellent promotion of South African folk music.


www.radiokalahariorkes.co.za

Additional information

Refund policy No refunds

Location

Radio Kalahari Orkes live in Knysna
Blend Country Restaurant & Pub
George Rex Dr, Knysna, 6571, South Africa
Get Directions Get Directions

Organiser

How can we help?