Potchpourri

calendar
Tue Mar 30, 18:15 - Wed Mar 31, 23:00

About

The annual Potchpourri concert, which will be available online on 30 March 2021, is a great opportunity for all to enjoy the talents of the NWU School of Music's staff. After a year of silence on the Conservatory Hall stage, staff are eager to present a concert of a more humoristic nature! A variety of items including Gardel's Tango (Trio Joie de Vivre), Jazzicals by Rechtman (Potch Trio), the Rossini Cat Duet, and an interesting approach to Liszt's Hungarian Rhapsody promise to entertain viewers!


___________________________________________________________________________________________________________________


Die jaarlikse Potchpourri konsert, wat op 30 Maart 2021 aanlyn beskikbaar is, is 'n gulde geleentheid om die talent van die NWU Skool vir Musiek personeel te geniet. Na 'n jaar se stilte op die Konservatoriumsaal-verhoog is die personeel gretig om 'n konsert meer humoristies van aard aan te bied! 'n Verskeidenheid items insluitend Gardel's Tango (Trio Joie de Vivre), Jazzicals deur Rechtman (Potch Trio), die Rossini Cat Duet, en 'n interessante benadering tot Liszt se Hongaarse Rhapsody beloof om kykers te vermaak!

Additional information

Age restriction Family friendly
Refund policy No refunds

Organiser

How can we help?