Polokwane Busroete | Bus Route (Jan/Feb 2021)

calendar
Wed Jan 27, 05:00 - Fri Feb 26, 16:00
location
Hoërskool Merensky High School

About

POLOKWANE BUSROETE (Jan/Feb 2021)


  • Die Januarie/Februarie 2021 buskaartjie is geldig vir 30 dae vanaf die dag wat die skool begin.
  • 'n Aangekoopte buskaartjie moet tydens elke rit getoon word voor die leerder op die bus toegelaat sal word.
  • Hierdie kaartjie kan uitgedruk word of digitaal op die leerder se selfoon vertoon word.


VERTREK- EN AANKOMSTYE


MAANDAG

OGGEND: Vertrek 05:00 vanaf McDonald's; Arriveer 06:30 by Merensky

VRYDAG

MIDDAG: Vertrek 14:30 vanaf Merensky; Arriveer 16:00 by McDonald's


-------------

POLOKWANE BUS ROUTE (Jan/Feb 2021)


  • A January/February 2021 bus ticket is valid for 30 days from the day the school starts.
  • A purchased bus ticket must be shown during each ride before the learner will be admitted on the bus.
  • This ticket can be printed out or displayed digitally on the learner's cellphone.


DEPARTURE AND ARRIVAL TIMES


MONDAY

MORNING: Departure 05:00 from McDonald's; Arrive 06:30 at Merensky

FRIDAY

AFTERNOON: Departure 14:30 from Merensky; Arrive 16:00 at McDonald's

Additional information

Refund policy No refunds

Organiser

How can we help?