Tzaneen Busroete | Bus Route

calendar
Sun Nov 1, 05:00 - Tue Dec 15, 15:00
location
Hoërskool Merensky High School

About

TZANEEN BUSROETE


  • 'n Tzaneen-maandkaartjie sluit al die Tzaneen-busse (B1, B2 en B4) in.
  • November 2020 se buskaartjie is geldig tot 15 Desember 2020 (wanneer die skool vir die jaar sluit).
  • Die eerste buskaartjie wat aangekoop moet word vir 2021, is vir die maand van Februarie. Hierdie kaartjies sal vanaf begin Januarie op die Quicket-platvorm beskikbaar wees.
  • Leerders mag in Januarie 2021 gratis van die Merensky-busdiens gebruik maak.
  • 'n Aangekoopte buskaartjie moet tydens elke rit getoon word voor die leerder op die bus toegelaat sal word. Hierdie kaartjie kan uitgedruk word of digitaal op die leerder se selfoon vertoon word.


VERTREK- EN AANKOMSTYE


MAANDAG

OGGEND: Vertrek 07:00 vanaf Laerskool Tzaneen; Arriveer 07:20 by Merensky

MIDDAG: Vertrek 14:10 vanaf Merensky; Arriveer 14:30 by Laerskool Tzaneen

DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG, VRYDAG

OGGEND: Vertrek 06:15 vanaf Laerskool Tzaneen; Arriveer 06:40 by Merensky

MIDDAG: Vertrek 14:10 vanaf Merensky; Arriveer 14:30 by Laerskool Tzaneen


-------------

TZANEEN BUS ROUTE


  • A Tzaneen monthly ticket includes all the Tzaneen buses (B1, B2 and B4).
  • The November 2020 bus ticket is valid until 15 December 2020 (when school closes for the year).
  • The first bus ticket to be purchased for 2021 is for the month of February. These tickets will be available on the Quicket platform from the beginning of January.
  • Learners may use the Merensky bus service free of charge in January 2021.
  • A purchased bus ticket must be shown during each ride before the learner will be admitted on the bus. This ticket can be printed out or displayed digitally on the learner's cellphone.


DEPARTURE AND ARRIVAL TIMES


MONDAY

MORNING: Departure 07:00 from Tzaneen Primary School; Arrive 07:20 at Merensky

AFTERNOON: Departure 14:10 from Merensky; Arrive 14:30 at Tzaneen Primary School


TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY

MORNING: Departure 06:15 from Tzaneen Primary School; Arrive 06:40 at Merensky

AFTERNOON: Departure 14:10 from Merensky; Arrive 14:30 at Tzaneen Primary School

Additional information

Refund policy No refunds

Organiser

How can we help?