VIRTUELE LRF-VEESKOOL | VIRTUAL LRF STOCKMAN SCHOOL

calendar
Wed Oct 14, 09:00 - Fri Oct 16, 12:00

VIRTUELE LRF-VEESKOOL | VIRTUAL LRF STOCKMAN SCHOOL


(Aangebied met die samewerking van Landbouweekblad.)


LEWENDEHAWEPRODUKSIE: TERUG NA DIE BASIESE BEGINSELS | LIVESTOCK PRODUCTION: BACK TO BASICS


INLIGTING

Datum: 14-16 Oktober 2020

(Die sessies sal vir sewe dae aanlyn beskikbaar wees.)

Tyd: Lesings word daagliks tussen 09:00 en 12:00 aangebied.

Plek: Aanlyn op Crowdcast.

Koste: R300 (eenmalige bedrag vir al die sessies).

Besprekings: Koop kaartjies aanlyn op Quicket.

Navrae oor Quicket: [email protected]

Navrae oor program: [email protected]


Alle kursusgangers sal ’n tweetalige program- en inligtingsboekie in PDF-formaat ontvang met die volledige program, inligting oor sprekers en kontakbesonderhede.


INFORMATION

Date: 14-16 October 2020

(The sessions will be available online for seven days.)

Time: Lectures will be presented daily from 09:00 to 12:00.

Place: Online on Crowdcast.

Cost: R300 (once-off amount for all the sessions).

Bookings: Buy tickets online on Quicket.

Enquiries about Quicket: [email protected]

Enquiries about programme: [email protected]


All course participants will receive a bilingual programme and information booklet in PDF format with the programme, information about the speakers and contact details.


TEMAS

Woensdag 14 Oktober

Die beginsels van ’n winsgewende veeboerdery.


Donderdag 15 Oktober 2020

Lê klem op die belangrike aspekte wat ’n volhoubare veeboerdery kan verseker.


Vrydag 16 Oktober 2020

Tegnologiese beginsels wat op veeproduksie toegepas kan word om internasionaal mededingend te word.


Woensdag 14 Oktober 2020
Tema: Die beginsels van ’n winsgewende veeboerdery
09:00-09:15 – Verwelkoming
09:15-09:45 – Dr. John Purchase (Agbiz): Wat veeboere in die volgende vyf jaar kan verwag
09:45-10:15 – Prof. Kevin Kirkman (Universiteit van KwaZulu-Natal): Wisselweiding wat vir die omgewing geskik is
10:15-10:30 – Pouse
10:30-11:00 – Prof. Bob Weaber (Kansas-staatsuniversiteit, Amerika): Die ideale koeigrootte vir die omgewing
11:00-11:20 – Prof. Dietmar Holm (Universiteit van Pretoria): Wanneer moet verse gedek word en wat is die ideale kalftyd?
11:20-11:40 – Prof. Eddie Webb (Universiteit van Pretoria): Produksie en reproduksie-doeltreffendheid in ’n winsgewende veeboerdery
11:40-12:15 – Mnr. Martin Seyfferdt (interrasbeoordelaar) en Prof. Frikkie Neser (Universiteit van die Vrystaat): Bul- en koeiseleksie
12:15-12:45 – Paneelbespreking
 
Donderdag 15 Oktober 2020
Tema: Konsentreer op dié belangrike aspekte vir ’n volhoubare veeboerdery
09:00-09:15 – Verwelkoming
09:15-09:45 – Dr. Frikkie Maré (Universiteit van die Vrystaat): Internasionale markte en hul vereistes (aangebied in Afrikaans)
09:45-10:15 – Mnr. Danie Slabbert (’n boer van Reitz in die Vrystaat): Herlewingslandbou in veeboerdery
10:15-10:30 – Pouse
10:30-11:00 – Dr. Schabort Froneman (Zoetis): Sleutelaspekte met ’n onmiddellike uitwerking op dieregesondheid
11:00-11:30 – Mnr. Johan Mouton (Molatek): Die basiese beginsels van optimale voedingkundige vereistes
11:30-12:00 – Me. Chéri-Lynn Steyn en Dr. Frikkie Maré (Universiteit van die Vrystaat): Die aanpassing van vee (backgrounding) vir meer wins (aangebied in Afrikaans)
12:00-12:30 – Paneelbespreking
 
Vrydag 16 Oktober 2020
Tema: Tegnologiese beginsels om internasionaal mededingend te word
09:00-09:15 – Verwelkoming
09:15-09:45 – Me. Izaan du Plooy (LRF) en Prof. Norman Maiwashe  (Landbounavorsingsraad): Die waarde van seleksie gegrond op beraamde teelwaardes ná twintig jaar se resultate
09:45-10:15 – Dr. Brad Walmsley (Eenheid vir diereteelt en -genetika, Australië): Die waarde van seleksie vir voerdoeltreffendheid in voerkrale en op natuurlike weiding
10:15-10:30 – Pouse
10:30-11:00 – Dr. Matt Wolcott (Eenheid vir diereteelt en -genetika, Australië): Reproduksietegnologie in Australië met Bos indicus-beeste as voorbeeld
11:00-11:30 – Dr. Mario Beffa (Zimbabwe) en Mnr. Jaco Maass (BKB): Diere-identifikasie, naspeurbaarheid en blokkettingtegnologie
11:30-12:00 – Mnr. Christian Duff (Angus-genootskap van Australië): Kan genomika die lewendehawebedryf hervorm (met die Australiese Angus in voerkrale as voorbeeld)?
12:00-12:30 – Paneelbespreking
WEDNESDAY 14 OCTOBER 2020
Theme: Running a profitable livestock farming enterprise
09:00-09:15 – Welcome and opening
09:15-09:45 – DR JOHN PURCHASE (Agbiz): A five year forecast for the livestock sector
09:45-10:15 – PROF KEVIN KIRKMAN (University of KwaZulu-Natal): Rotational grazing systems that suit your environment
10:15-10:30 – Break
10:30-11:00 – PROF BOB WEABER (Kansas State University, America): The ideal cow size for your environment
11:00-11:20 – PROF DIETMAR HOLM (University of Pretoria): When should you mate those heifers and plan the ideal calving season?
11:20-11:40 – PROF EDDIE WEBB (University of Pretoria): Running a profitable livestock enterprise: Production and reproduction efficiency
11:40-12:15 – MR MARTIN SEYFFERDT (South Africa’s premium judge) and PROF FRIKKIE NESER (University of the Free State): Bull and cow selection
12:15-12:45 – Panel discussion
 
THURSDAY 15 OCTOBER 2020
Theme: Focus on important aspects to ensure a sustainable livestock enterprise
09:00-09:15 – Welcome and opening
09:15-09:45 – DR FRIKKIE MARÉ (University of the Free State): International markets and international market requirements (presented in Afrikaans)
09:45-10:15 – MR DANIE SLABBERT (a farmer from Reitz in the Free State): Regenerative livestock production
10:15-10:30 – Break
10:30-11:00 – DR SCHABORT FRONEMAN (Zoetis): Animal health – key aspects that you should consider to make an immediate impact
11:00-11:30 – MR JOHAN MOUTON (Molatek): Optimize your nutritional requirements: Start with the basics
11:30-12:00 – MS CHÉRI-LYNN STEYN and DR FRIKKIE MARÉ (University of the Free State): Backgrounding your animals for increased economic returns (presented in Afrikaans)
12:00-12:30 – Panel discussion
 
FRIDAY 16 OCTOBER 2020
Theme: Technological advances to become internationally competitive
09:00-09:15 – Welcome and opening
09:15-09:45 – MS IZAAN DU PLOOY (LRF) and PROF NORMAN MAIWASHE (Agricultural Research Council of South Africa): Does selection on Estimated Breeding Values work? Results from 20 years of selection
09:45-10:15 – DR BRAD WALMSLEY (Animal Genetics and Breeding Unit, Australia): The advantages of selecting for feed efficiency – for feedlots and on rangelands
10:15-10:30 – Break
10:30-11:00 – DR MATT WOLCOTT (Animal Genetics and Breeding Unit, Australia): Reproduction technologies in Australia using Bos Indicus cattle as an example
11:00-11:30 – DR MARIO BEFFA (Zimbabwe) and MR JACO MAASS (BKB): Animal identification, traceability and how both fit into blockchain technology
11:30-12:00 – MR CHRISTIAN DUFF (Angus Association of Australia): Can genomics transform the livestock industry (with the Australian Angus feedlot as an example)?
12:00-12:30 – Panel discussion

Additional information

Refund policy Refunds allowed (view policy)

Organiser

How can we help?