JESUS, Die Beste Lewe ooit Geleef - Bybelkursus

calendar
Wed Apr 1, 19:00 - Wed Dec 30, 20:00

About

JESUS was die perfekte mens! Sy spiritualiteit, denke en nugterheid, emosionele intelligensie, leefstyl en gewoontes, verhoudingeweredigheid en identiteit is die praktiese beste ideaal vir ‘n gesonde lewe. In hierdie studiegids gaan jy nie net Jesus op ‘n vars nuwe manier leer ken nie, jy gaan ook jou skeppingsdoel ontdek, en die krag en genade ontvang om hierdie onmoontlike goddelike standaard te leef. 

Jesus demonstreer nie net die maatstaf vir ‘n perfekte lewe nie, Hy kom vat ons hand en werk die vermoë in ons om reg te doen, en reg te leef! Jesus is soos ’n linieaal, ’n rigsnoer, ’n waterpas wat jou lewe reguit trek. Jy kan Hom nooit net neersit en dink jy kan aanhou bou sonder om Hom gereeld te gebruik nie. Hy is soos die musiekinstrument-instemmer wat gereeld gebruik moet word om seker te maak ons is nog op die noot.


40 Temas / 40 Weke 

HOEKOM JESUS? 

TE WEES SOOS JESUS                                                       

AGTERGROND                                                                 

ONTWAAK TOT DIE WARE JESUS CHRISTUS                                                      

JESUS IS GOD                                                         

DIE HEILIGHEID VAN CHRISTUS                                   

CHRISTUS SE “EK-IS” UITSPRAKE                                  

JESUS EN DIE VADERHART VAN GOD                                    

CHRISTUS EN SY KONINKRYK                                                                 

JESUS EN DIE GEESTESWÊRELD                                                               

JESUS DIE MENS-MENS                                        

JESUS SE GEHOORSAAMHEID                                       

DIE BONATUURLIKE JESUS                                                  

DIE REDELIKHEID VAN JESUS                                                                       

DIE REGVERDIGHEID VAN JESUS                                                      

JESUS, DIE REGTE OORDEEL VAN GOD                                                           

JESUS TEENOOR VALSE GODSDIENS EN DIE GEES VAN DIE WÊRELD                         

DIE INKLUSIWITEIT VAN JESUS                                                  

DIE RIDDERLIKHEID VAN JESUS                                 

DIE BROEDERLIKHEID VAN JESUS                                                                   

DIE BLYMOEDIGE SPELERIGHEID VAN JESUS                                                      

JESUS SE GESONDE HUMEUR                                                             

JESUS SE DOELGERIGTHEID                                                              

JESUS DIE ARM, RYK MAN                                         

DIE ROETINES EN GEWOONTES VAN JESUS                                                        

JESUS DIE TUINIER                                                                    

JESUS DIE MEESTER VAN KREATIWITEIT                                                          

JESUS DIE AANBIDDER                                                                      

DIE ALLEENHEID VAN CHRISTUS                                                        

JESUS DIE LEWENSREDDER                                                              

JESUS DIE GENEESHEER                                                        

JESUS DIE BEDIENDE                                                                  

JESUS SE DIENSBARE LEIERSKAP                                                

DIE LYDING VAN JESUS CHRISTUS                                             

JESUS SE PASIFISME                                                

JESUS DIE REWOLUSIONÊR                                                         

JESUS: APOSTEL, PROFEET, EVANGELIS, LERAAR EN HERDER                                   

DIE LIGGAAM VAN JESUS       

Additional information

Refund policy No refunds

Organiser

How can we help?