Riot and the Dance: Water

Wed Apr 15, 14:30 - Wed Apr 15, 21:00

Rockwood Theatre

ABOUT

EEN KUNSTENAAR het water gemaak. Hy het elke vloeibare habitat en ekosisteem GESKEP, en Hy het elke duimbreedte gevul met lewe, dood en voortdurende VERNUWING. Waag die kans en kom DUIK saam met dr. Gordon Wilson in GOD se vloeibare wêreld, in hoë definisie en stereo. En klim anderkant uit, vernuwe en VERANDER.


One artist invented water, He invented every liquid habitat and ecosystem that has ever existed and He filled every inch with life, with death and perpetual renewal. I am Gordon Wilson and this is Riot and the Dance: Water. Join Dr Gordon Wilson and dive into God's liquid world, you will re-emerge changed.